In geval van een verdachte situatie of calamiteit dient u (volgens de SAAR-methode) eerst en altijd de politie te alarmeren. De wijkagenten in Katwijk worden NIET automatisch via de WhatsApp-groepen gealarmeerd. De politie is wel toegevoegd in de beheerdersgroepen, maar komt pas in beweging na een 112 of 0900-8844 melding.

Spoed

Teksttelefoon
voor doven en slechthorenden
0800-8112 (gratis)

Alarmnummer
112 (gratis)

Dier in nood
144


Geen spoed, wel politie

De politie in de buurt
0900-8844

Teksttelefoon
voor doven en slechthorenden
0900-1844


Wijkagenten

De wijkagent onderhoudt onder andere contact met inwoners, gemeente en diverse andere instellingen zoals sportverenigingen, de woningbouwvereniging, horeca, jongerenwerkers en RIAGG. Zo overlegt de wijkagent bijvoorbeeld ook met instanties over eventuele problemen in de wijk en over oplossingen.

Klik hier voor de website van de politie met een overzicht van de wijkagenten.


Aangifte doen

U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie. U kunt op het bureau terecht voor onder andere een aangifte of algemene inlichtingen. Als u aangifte wilt doen, kunt u het beste vooraf bellen naar 0900-8844 over wat de meest geschikte manier is om aangifte te doen. Klik hier voor de website van de politie om online aangifte te doen.


Burgernet

Burgernet is een belangrijke bron voor situaties waarbij de WhatsApp-groepen geactiveerd kunnen worden. Ontvangt u een burgernet bericht die betrekking heeft op uw wijk? Informeer dan direct uw WhatsApp-groep!

Burgernet en BuurtAlert Katwijk zijn niet gelieerd aan elkaar. Aanmelding voor één van beide betekend niet dat u toegevoegd wordt bij de ander of juist afgemeld wordt bij de ander. Meldt u aan voor burgernet via de website van Burgernet.


Amber Alert

Amber Alert is een landelijk waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen, waarbij via verschillende media (waaronder SMS) wordt gevraagd te helpen bij de opsporing van een vermist kind.


NL-Alert

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar, of een overstroming. NL-Alert werkt niet met SMS-berichten, maar gebruikt de zgn. cell broadcast van uw telefoonprovider.