Aanmeldgegevens

Om u aan te melden als deelnemer of beheerder dient u de volgende gegevens in te vullen:

Uw naam 
(Uw voornaam of -letters en uw achternaam). Deze worden gebruikt voor administratieve doeleinden en om u te kunnen identificeren. Hiermee worden ook dubbele registraties voorkomen.

Uw wijknaam, straatnaam en huisnummer
Deze gegevens worden gebruikt om u aan de juiste wijk en dus aan de juiste WhatsApp-groep toe te kunnen voegen.

Uw mobiele telefoonnummer
Deze wordt gebruikt om u aan WhatsApp toe te voegen.

Uw e-mailadres
Deze wordt eenmalig gebruikt om u een aanmeldbevestiging te sturen. Ook kan uw e-mailadres gebruikt worden door de wijkbeheerder(s) om met u contact te komen indien -om wat voor reden dan ook- het toevoegen aan de WhatsApp-groep niet gelukt is.

Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Bij aanmelding worden u gegevens opgeslagen op de server van onze webhoster. Deze gegevens worden periodiek, handmatig en permanent verwijderd door de beheerders van de BuurtAlert Katwijk website.

Bij aanmelding via deze website worden uw aanmeldgegevens direct en automatisch per e-mail verstuurd naar de beheerder van uw wijk. Aan de hand van deze gegevens zal de wijkbeheerder u toevoegen aan de WhatsApp-groep.

Mogelijk zal de wijkbeheerder uw aanmeldgegevens opslaan. Indien u wilt dat al uw persoonsgegevens -na te zijn toegevoegd aan de juiste WhatsApp-groep geheel en permanent worden verwijderd, dan kunt u dit melden bij uw wijkbeheerder. U blijft dan wel toegevoegd aan de WhatsApp-groep, maar uw gegevens zijn dan niet langer bekend bij de wijkbeheerder(s) van uw wijk. U kunt met uw wijkbeheerder in contact komen door hem/haar een e-mail te sturen via het “Contact met wijkbeheerder” formulier op de website.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt; niet voor commerciële doeleinden, maar ook niet aan bijv. de politie, tenzij wij daartoe worden gedwongen middels een gerechtelijk bevel.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw WhatsApp-groep beheerder of via info@buurtalertkatwijk.nl. U kunt deze verzoeken NIET via een WhatsApp-bericht indienen.


Autoriteit persoonsgegevens

U heeft het recht om over het gebruik van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit is een wettelijk recht. Als u dus klachten heeft over hoe deze website of uw wijkbeheerder met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u dat melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Cookies

Deze website gebruikt “cookies” of andere vergelijkbare technieken.


Anoniem blijven in een WhatsApp-groep

Wilt u niet met naam, foto en tel. nummer in een WhatsApp-groep verschijnen: ga binnen uw WhatsApp-toepassing dan naar Instellingen, Account, Privacy en pas daar de opties voor uw online status en profielfoto aan. U kunt aangeven of iedereen, niemand of alleen uw contacten uw gegevens kunnen zien.