Wat is BuurtAlert Katwijk?

BuurtAlert Katwijk is een burgerinitiatief. Dit betekent dat deze is geïnitieerd en tot stand is gekomen door inwoners van Katwijk, maar met medewerking van politie en de gemeente Katwijk.

BuurtAlert Katwijk maakt gebruik van de gratis verkrijgbare “WhatsApp Messenger” applicatie die op vrijwel elke smartphone geïnstalleerd kan worden. Hoewel er verschillende commerciële preventie-app’s verkrijgbaar zijn zoals WABP, NextDoor en VeiligeBuurt, hebben wij voor WhatsApp Messenger gekozen omdat veel mensen hier al bekend mee zijn.

Het streven is om een gemeente dekkend WhatsApp-netwerk tot stand te brengen zodat een serieuze of urgente melding niet beperkt blijft tot één of enkele straten, maar snel en doeltreffend gedeeld kan worden met aangrenzende WhatsApp-groepen en desnoods heel Katwijk.

Om een dergelijk netwerk tot stand te brengen heeft de Gemeente Katwijk op dit moment 31 BuurtAlert groepen. Elke wijk of buurt waar BuurtAlert actief is, noemen we een buurtgroep. Elke buurtgroep heeft dus een eigen WhatsApp-groep waarin de deelnemers hun meldingen kunnen plaatsen. De samenwerkende buurtgroepen vormen gezamenlijk het BuurtAlert-netwerk.

Elke buurtgroep heeft minimaal 1 beheerder. De beheerders delen de meldingen vanuit hun buurtgroep met elkaar in een overkoepelende “beheerdersgroep” zodat een melding -indien nodig- snel en doeltreffend kan worden opgeschaald naar omliggende wijken of zelfs naar heel Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

BuurtAlert is “slapend” totdat zich iets in uw buurt of een omliggende buurt voordoet. We streven ernaar dat de buurtgroepen zo stil mogelijk zijn en uitsluitend worden gebruikt voor urgente meldingen.

Het doen van een melding dient altijd volgens de SAAR methode te gebeuren. Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie.

Om de inzet van de BuurtAlert zo doeltreffend mogelijk te maken is er een aantal “spelregels” en afspraken opgesteld die hier worden toegelicht.

Het succes van BuurtAlert Katwijk wordt uiteindelijk bepaald door alle deelnemers van alle buurtgroepen. Zij vormen tenslotte de ogen en oren van de buurt.

Doelstellingen

BuurtAlert Katwijk heeft meerdere doelstellingen:

  • Signaleren van verdachte of bedreigende personen en situaties;
  • Voorkomen van inbraak, diefstal en andere criminele activiteiten;
  • Vergroten van pakkans na een incident of misdaad;
  • Alertheid verhogen in de wijk door samen een oogje in het zeil te houden;
  • Een veiligere woonomgeving voor heel Katwijk;
  • Snel handelen bij medische noodsituaties;
  • Grotere sociale verbintenis tussen buurtbewoners.

Aanmelden als deelnemer

Iedereen vanaf 17 jaar die woonachtig is in Katwijk, kan zich uiteraard gratis aanmelden bij BuurtAlert Katwijk. Dit kan eenvoudig op de aanmeldpagina van deze website.

Om u voor een buurtgroep aan te melden hoeft u alleen uw naam en adres, e-mailadres en 06-nummer in te vullen en de wijk te selecteren waarin u woont. Na uw aanmelding zal één van de wijkbeheerders u toevoegen aan de Whatsapp-groep in uw buurt of wijk. U hoeft hiervoor zelf niets te doen behalve handmatig op uw telefoon te accepteren dat u aan de groep bent toegevoegd. 


Wijkbeheerders

De wijkbeheerders zijn de schakels tussen de verschillende buurtgroepen. Zij zijn essentieel voor een goed functionerend BuurtAlert-netwerk.

Beheerders geven meldingen uit hun WhatsApp-groep door naar de beheerders van andere buurtgroepen zodat een melding indien nodig snel en doeltreffend kan worden opgeschaald naar omliggende wijken of zelfs heel Katwijk. Dat is de kracht van het BuurtAlert-netwerk. Voor elke buurtgroep is minimaal1 beheerder nodig, hoewel de voorkeur uitgaat naar 2 (in verband met vakantie, ziekte, e.d.).

De taken van de wijkbeheerder staan hier omschreven. Deze taken nemen amper tijd in beslag, maar áls zich een incident voordoet, dan zijn de beheerders essentieel voor een goed verloop van de situatie en kan het even hectisch zijn.

Iedereen die geïnteresseerd is om beheerder van een WhatsApp-groep in zijn/haar buurt te worden, kan dit aangeven door met ons contact op te nemen.