Wijkbeheerders zijn de schakels tussen de verschillende buurtgroepen. Zij zijn essentieel voor een goed functionerend BuurtAlert-netwerk.

Beheerders geven meldingen uit hun WhatsApp-groep door naar de beheerders van andere buurtgroepen zodat een melding -indien nodig- snel en doeltreffend kan worden opgeschaald naar omliggende wijken of zelfs heel Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg. Dat is de kracht van het BuurtAlert-netwerk. Beheerders zijn ook nodig om nieuwe deelnemers aan hun WhatsApp-groep toe te voegen en eventueel nieuwe deelnemers in hun buurt te werven.

Elke buurtgroep heeft minimaal 1 beheerder nodig; een hoofdbeheerder en het liefst één of twee mede-beheerders i.v.m. verhindering, vakantie of ziekte van de hoofdbeheerder.

Iedereen vanaf 17 jaar kan beheerder worden, maar dient in dezelfde wijk of buurt te wonen als waar zij beheerder van willen worden. Om snel en adequaat te kunnen handelen, zullen beheerders uiteraard het grootste gedeelte van de dag mobiel bereikbaar moeten zijn. Ook vanwege de bereikbaarheid is het praktischer om twee of drie beheerders per buurtgroep te hebben. Zij hoeven natuurlijk niet perse thuis aanwezig te zijn om een melding met andere beheerders te delen.


Overkoepelende beheerdersgroep

De beheerders van alle BuurtAlert groepen nemen gezamenlijk deel aan een overkoepelende beheerdersgroep. Meldingen die mogelijk heel Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg aangaan worden hier gemeld waardoor beheerders een dergelijke melding snel kunnen delen. Ook deze groep dient een zo slapend mogelijk bestaan te leiden.


Meldkamer politie aangesloten

De beheerders van de WhatsApp buurtpreventiegroepen in de Gemeente Katwijk (deze hebben sinds dit jaar onderling ook contact in een beheerders-groep) ontvangen vanaf Augustus 2018 meldingen vanuit de politie meldkamer in Den Haag. Deze meldingen zullen vervolgens in de desbetreffende WhatsApp buurtpreventie groepen worden doorgezet.
De politie hoopt op deze manier de samenwerking met wijkbewoners te verbeteren en de wijkbewoners beter van dienst te kunnen zijn in het opsporingsproces.

 1. Een slachtoffer/getuige doet een melding aan de politie.
 2. De meldkamer van de politie deelt bepaalde informatie met de Beheerders WhatsApp groep in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg (waar dit nodig is).
 3. De beheerders in de Beheerders-WhatsApp groep lezen het bericht van de meldkamer.
 4. De beheerders zullen vervolgens kijken in welke groep dit thuis hoort en in de melding zal in de desbetreffende BuurtWhatsApp groep worden doorgezet.
 5. De buurbewoners in de desbetreffende regio / BuurtWhatsApp groep zijn op de hoogte van de melding.

De taken van de beheerder nemen een minimum aan tijd in beslag. Er gaan weken voorbij dat er niets gebeurd, maar wanneer er een melding is dan kan het eventjes best hectisch zijn en ben je zomaar 10 tot 30 minuten bezig. De beheerders verzorgen gezamenlijk de volgende taken:

 • Nieuwe deelnemers toevoegen aan hun WhatsApp-groep nadat zij zich via de website hebben aangemeld. Over het algemeen doet maar één beheerder per buurtgroep dit;
 • Meelezen berichten in de beheerdersgroep en omliggende WhatsApp-groepen. Als een bericht van belang is voor de eigen wijk, dan het bericht doorsturen naar de eigen WhatsApp-groep;
 • Berichten welke geplaatst worden door groepsleden doorsturen naar de beheerdersgroep wanneer deze voor andere wijken van belang kunnen zijn;
 • Bijhouden van een deelnemersoverzicht in de eigen wijk. Hierin staan de namen, telefoonnummers en eventueel adressen van alle deelnemers van de eigen WhatsApp-groep.
 • Het gebruik van de buurtgroep modereren en ingrijpen waar nodig. (Vragen en opmerkingen aan de beheerder behoren bv. rechtstreeks aan de beheerder gestuurd te worden en niet via de groep);
 • Als wijkbeheerder niet te zuinig zijn met het overnemen van berichten vanuit andere groepen of de beheerdergroep! Liever een keer te vaak een bericht geplaatst dan een keer te weinig!
 • Er worden geen ‘diensttijden’ afgesproken: eenieder zet zich simpelweg zo goed mogelijk in.

Eén of twee keer per jaar zullen de wijkbeheerders samenkomen om eventueel samen met iemand van de gemeente, buurtregisseur en de wijkagenten een korte evaluatie te houden.

Iedereen die geïnteresseerd is om beheerder in zijn/haar buurt te worden, kan dit aangeven door contact met ons op te nemen.